Grote Kerk

Kerkplein 1, 3633 BG Vreeland

Predikant

(interim)

Vacant

Kerkenraad

Voorzitter:


Dhr. N. J. de Jong, Kleizuwe 107, 3633 AG Vreeland


Tel. 0294-233504 e-mail: vz@pkn-vreeland.nl
Scriba:


dhr. J.P. de Haan, Lion Cachethof 10, 3633 CM Vreeland


e-mail: scriba@pkn-vreeland.nlPreekvoorziening

dhr. J.P.W. Vermeiden, tel. 0294-233536Diaconie

dhr. C.J. Brinkman, tel. 0294-231868 e-mail: diaconie@pkn-vreeland.nlCollege van Kerkrentmeesters

dhr. N.J. de Jong, tel. 0294-233504

Beheer Grote Kerk

mw. C.H. Schot, tel 0294-234508 e-mail: kerkverhuur@pkn-vreeland.nlSleutelbeheer De Til

fam. Kruiswijk, tel. 0294-234183

Vervoer naar de kerk

door de dienstdoend diaken, inlichtingen bij dhr. C.J. BrinkmanRedactie kerknieuws

mw. M. Bark, W. van Mechelenstraat 9, 3633 CK Vreeland


e-mail: kerknieuws@pkn-vreeland.nlBezorging kerknieuws

fam. Duijzer, Spoorlaan 47, tel. 0294-234968Samenstelling kerkenraaddhr. N.J. de Jong, praeses


dhr. J.P. de Haan, scriba


dhr. J. van Andel, ouderling


dhr. G.J. de Haan, ouderling, kerkrentmeester


dhr. C. Hulsman, ouderling
dhr. C.J. Brinkman, diaken


mw. S. van Dommelen, diaken


mw. T.J. Vos, diaken