Protestantse Gemeente  te   Vreeland

De Protestantse Gemeente Vreeland zoekt een


Predikant(e) voor 0,5 fte*


die ons ondersteunt bij het uitbouwen en behouden van

een vitale en aantrekkelijke geloofsgemeenschap die ook van betekenis is voor het dorp Vreeland


(*) Het betreft een vaste aanstelling van 0,4 fte met een tijdelijke verhoging van 0,1 fte naar 0,5 fte gedurende de eerste 6 jaar.


Inleiding


De christelijke traditie waar wij deel van uit maken, daar staan wij voor als Protestantse Gemeente Vreeland. Deze traditie willen we niet alleen binnen de kerkelijke gemeenschap in stand houden maar die ook buiten die gemeenschap uitdragen.


De nadruk van het werk van de predikant(e) ligt in de viering van de eredienst, in het toerusten van ambtsdragers voor pastoraat en diaconie, in het werk met jongeren en jonge gezinnen en in het betekenis geven aan de christelijke traditie.


Wie zoeken wij?


Wij denken aan een predikant(e) die een inspirerend leider is met natuurlijk gezag, overzicht en overwicht, die ervan houdt om mensen vanuit zijn/ haar persoonlijk geloof te inspireren en die:


Liturgie


- Met ons kan werken aan het ontwikkelen van vernieuwende en creatieve vormen van vieren en kerk-zijn die aansprekend zijn voor de huidige en toekomstige generaties;


- In diensten goed volgbare taal gebruikt, beeldend preekt en de verbinding op creatieve wijze legt tussen de Bijbel en de eigentijdse wereld waarin wij leven


Pastoraat


- zich met name richt op het pastoraat bij ziekte en rouw


- de pastorale ambtsdragers en vrijwilligers toerust


Jongeren en jonge gezinnen


- verbinding weet te leggen met de jongeren en jonge gezinnen in de gemeente en aansluiting zoekt bij hun geloofs- en levensvragen


Kerk voor het dorp


- Met ons activiteiten opzet die toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor de Vreelandse gemeenschap en andere belangstellenden


- Met ons werkt aan plekken en momenten waar geloof ontdekt, beleefd, ervaren en uitgedragen kan worden


Samenwerking met andere gemeenten


- Ons, vanuit onze toekomstvisie, kan begeleiden bij het verder ontwikkelen en concretiseren van samenwerkingsmogelijkheden met omliggende gemeenten in de regio waarbij behoud van een eigen ontmoetings- en vierplek van belang is.


Wat bieden wij?


 een betrokken, pluriforme gemeente met een positieve groep vrijwilligers


 een monumentaal kerkgebouw


 een mooie woonomgeving in een landelijke omgeving en dicht bij Utrecht en Amsterdam


 een pastorie in het dorp Vreeland
Contact


Voor nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de beroepingscommissie: Joost Gerretsen, telefoon 06-22151897, e-mail: beroepenvreeland@gmail.com.


Graag ontvangen we uw reactie voor 15 september 2019.