Protestantse Gemeente  te   Vreeland
Hier komt t.z.t  een  historisch overzicht van de hervormde gemeente