Protestantse Gemeente  te   Vreeland

Ds. Rineke van Ginkel


e-mail: predikant@pkn-vreeland.nl

werkdagen zijn dinsdag en woensdag en donderdagochtend (de donderdagochtend vervalt voorafgaand aan de dienst als voorganger)


Grote Kerk                          Kerkplein 1,     3633 BG   Vreeland


Predikant

Kerkenraad                              

                                                

Voorzitter:


dhr. J.P. De Haan, Lion Cachethof 10, 3633 CM Vreeland

e-mail:  vz@pkn-vreeland.nl


Scriba:

Vacature

e-mail: scriba@pkn-vreeland.nl

Preekvoorziening


Diaconie


College van Kerk-

rentmeesters


dhr. J.P.W. Vermeiden, tel. 0294-233536


e-mail:  diaconie@pkn-vreeland.nl


vacature

Beheer Grote KerkSleutelbeheer De Til

mw. C.H. Schot, tel. 0294-234508    bgg  06-1291 4508

e-mail:  kerkverhuur@pkn-vreeland.nl


fam. Kruiswijk, tel. 0294-234183

Vervoer naar de kerk


Redactie KerknieuwsBezorging kerknieuws

Via diaconie


mw. M. Bark, W. Van Mechelenstraat 9, 3633 CK Vreeland

e-mail:  kerknieuws@pkn-vreeland.nl


fam. Duijzer, Spoorlaan 47, tel. 0294-234968

Samenstelling

kerkenraad

ds. Rineke van Ginkel, predikant

dhr. J.P.de Haan, scriba  a.i

  


dhr. R. Abels, ouderling kerkrentmeester

dhr. J. van Andel, ouderling

dhr. A.L. Griffioen, ouderling

dhr. C. Hulsman, ouderlingdhr. C. Wiering, diaken

—----