18 april

19.30 uur

WITTE DONDERDAG

Dienst van schrift en tafel

Ds. P. van Oussoren, Utrecht

Collecte : Noodhulp

19 april

19.30 uur

GOEDE VRIJDAG

Liturgiegroep21 april


10.00 uur

EERSTE PAASDAG

Ds. K. Vos, Naarden

Collecte: 1.Kerk in Pakistan 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche


28 april


10.00 uur

Ds. E.J. van Katwijk, Ned. Den Berg

Collecte: 1. Rudolf stichting 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

5 mei

10.00 uur

Pastor W.F. Flantua, Loenen

Collecte: 1. Noodhulp Kerk in actie 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

12 mei

10.00 uur

De Heer C. Boers, Terwolde

Collecte: 1. Jeugdwerk 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

19 mei

10.00 uur

Ds. K. Vos, Naarden

Collecte: 1. Wilde Ganzen 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

26 mei

10.00 uur

Pastor W.F. Flantua, Loenen

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche