21 febr.10.00 uur

Ds. G.H. Arnoldus

Collecte: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk28 febr.10.00 uur

Ds. C. van Dorp

Collecte: 1. Missionair werk 2. Kerk7 maart10.00 uur

Ds. J. Rinzema

Collecte: 1. Zending 2. Kerk14 maart

10.00 uur

Ds. J. Rinzema

Collecte: 1. Binnenlands diaconaat

2. Kerk21 maart

10.00 uur

Ds. R. van Ginkel

Collecte: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk

28 maart10.00 uur

PALMPASEN

Pastor W.F. Flantua

Collecte: 1. J.O.P. 2. Kerk