26 mei

10.00 uur

Pastor W.F. Flantua, Loenen

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

30 mei

10.00 uur

HEMELVAARTSDAG

Gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk in Loenen

Zie ook elders in dit Kerknieuws

2 juni

10.00 uur

Pastor W.F. Flantua, Loenen

Collecte: 1.St. de Regenboog 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

9 juni

10.00 uur

PINKSTEREN

Ds. J. Rinzema, Laren.

Collecte: 1. Zending 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

16 juni

10.00 uur

Ds. H. de Wit, Zaandam

Collecte: 1. De Grote Witte Tent 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

23 juni

10.00 uur

Dienst van Schrift en Tafel

Dr. T. van Willigenburg

Collecte: 1. Noodhulp 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

30 juni

10.00 uur

Ds. R. Abma, Huizen

Collecte: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche