30 juni

10.00 uur

Ds. R. Abma

Collecte: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

7 juli

10,00 uur

De Hr. A. van Mourik-Geluk

Collecte: 1.Binnenlands diaconaat 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

14 juli


10.00 uur

Ds. E. Baggerman-van Popering

Collecte: 1.Leger des Heils 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST


21 juli


10.00 uur

Pastor W.F. Flantua

Collecte: 1.Diaconie 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

28 juli

10.00 uur

De Hr. R.F. Willemsen

Collecte: 1.Amref 2. Kerk

4 aug.

10.00 uur

Ds. W. Smit

Collecte: 1. Diac.centrum de Herberg 2. Kerk

11 aug.

10.00 uur

De Hr. R.F. Willemsen

Collecte: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

18 aug.

10.00 uur

Ds. P.H. van Gilst

Collecte: 1. Exodus 2. Kerk

25 aug.

10.00 uur

De Hr. A. van Mourik-Geluk

Collecte: 1. Noodhulp Kerk in actie 2. Kerk

1 sept.

10.00 uur

Ds. J. Rinzema

Collecte: 1. Missionair werk 2. Kerk