19 jan.

10.00 uur

Gezamenlijke oecumenische viering in de

Grote (Hervormde) kerk in Loenen

26 jan.

10.00 uur

Ds. C. van Dorp, Laren

Collecte: 1. Jeugdwerk JOP 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

2 febr..

10.00 uur

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

Ds. K. Vos, Huizen

Collecte: 1. Noodhulp 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

9 febr.

10.00 uur

De heer A. Wingelaar

Collecte : 1. Catechese en Educatie 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

KOFFIEDRINKEN NA DE IENST16 febr.


10.00 uur

De heer A. Mourik-Geluk, Utrecht

Collecte: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

23 febr.

10.00 uur

Pastor W.F. Flantua, Loenen

Collecte: 1. Diaconaat 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche