1 nov.


10.00 uur

Ds. J. Rinsema, Laren

DOOPDIENST

Collecte: 1.Najaarszending 2. Kerk

Kindernevendienst en crèche


8 nov.


10.00 uur

Ds. K. Vos, HuizenuizeCollecte: 1. Voedselbank 2. Kerk

Kindernevendienst en crèche

15 nov..


10.00 uur

Ds. G. Arnoldus-Veenstra, Biddinghuizen

Collecte: 1. Jeugdwerk JOP 2. Kerk

Kindernevendienst en crèche


22 nov..10.00 uur

Laatste zondag kerkelijk jaar

Ds. R. van Ginkel, Vreeland

Collecte: 1. Pastoraal KiA 2. Kerk

Kindernevendienst en crèche


29 nov.


10.00 uur

1e Advent

Ds. L. van Rouendal, Houten

Collecte: 1. Kinderen in de knel/

Project KiA 2. Kerk

Kindernevendienst en crèche