29 mrt.

10.00 uur

Korte dienst, te volgen op Kerkdienstgemist.nl,

verzorgd door leden van de kerkenraad

5 april

10.00 uur

Korte dienst, te volgen op Kerkdienstgemist.nl,

verzorgd door leden van de kerkenraad

9 april

19.00 uur

WITE DONDERDAG

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

Ds. P. van Veen

Collecte: Noodhulp

10 april

19.30 uur

GOEDE VRIJDAG

Liturgiegroep

12 april

10.00 uur

PASEN

Drs. J. Lotterman

Collecte: 1. Toekomst kansarme kinderen

2. Kerk

19 april

10.00 uur

Voorganger nog niet bekend

Collecte: 1. Eredienst en kerkmuziek 2. Kerk

26 april

10.00 uur

De heer A. Mourik-Geluk