27 mei

10.00 u.

Ds. D. van Leeuwen-Assink

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

3 juni


10.00 u.

Nog niet bekend

Collecte : 1. Leger des Heils 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

10 juni

10.00 u.

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

Ds. R. Abma

Collecte: 1. Noodhulp 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

17 juni

10.00 u..

Ds. W. Smit

Collecte: 1. Binnenlands diaconaat 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

24 juni

10.00 u.

Ds. A. v.d. Berge

Collecte: 1. Werelddiaconaat 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche

1 juli

10.00 u.

Ds. H. Tacken

Collecte: 1. Jeugdwerk 2. Kerk

Knd.nevend. Alle groepen en crèche