Sinds 1 juli zijn er weer een aantal versoepelingen geweest rondom alle maatregelen die bij de coronapandemie horen.


Voor het bijwonen van de kerkdiensten verandert nu het volgende:

U hoeft zich niet meer vooraf (bij mij) aan te melden voor het bijwonen van de diensten. Wanneer u in de kerk komt wordt wel uw naam genoteerd, deze lijst wordt bewaard. Bij gasten waarvan wij geen gegevens hebben zullen wij ook een telefoonnummer of emailadres noteren.


Wel blijft het zo dat als u klachten heeft (verkouden, koorts e.d.) we u niet toe kunnen laten tot het gebouw. Mocht u hier dus last van hebben blijf dan thuis.

In de kerk blijft het van belang om voldoende afstand van elkaar te houden (uitzondering is het gezin dat kan gewoon naast elkaar zitten). En blijft de looproute bestaan. (u komt binnen via de toren, maar verlaat de kerk via de consistorie)


Gemeentezang

Tot op heden volgen wij het advies van het landelijk dienstencentrum en de classis Utrecht om nog geen gemeentezang te doen. Het landelijk centrum werkt aan een protocol waarin van alles wordt meegenomen, ook hoe groot de kerk is en hoe hoog en hoe het ventilatiesysteem is e.d. In de laatste kerkenraadsvergadering is voorgesteld om in plaats van 1 iemand die solo zingt nu een paar gemeenteleden te laten zingen in het koor (ook weer met voldoende afstand) ik weet zelf even niet of dit morgen al het geval zal zijn, maar wij streven daar wel naar. Mocht u hier aan mee willen werken, wilt u dit dan bij mij melden?


Morgen gaat ds. Casper van Dorp voor in de dienst.

Mocht u het nog niet verantwoord vinden om te komen dan kunt u de dienst volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1679-PG-Vreeland 

In de bijlage vindt u de orde van dienst.


Er is morgen ook kindernevendienst dus ook de kinderen zijn van harte welkom.