Zat. 8 dec.

16.00 – 19.00 uur

Kerk open tijdens

Kerstmarkt


Dond. 6, 13, 20 dec.

20.00 uur

Repetitie ad hoc koor

Kerstnachtdienst

Kerk

Maandag 24 dec.

s Middags tijd NTB

Generale repetitie

Ad hoc koor Kerstnacht

Kerk

29 januari 20 uur

Groothuisbezoek

De Til

7 februari 20 uur

Groothuisbezoek

De Til