Protestantse Gemeente  te   Vreeland
Berichten


B

Speciale maatregelen i.v.m Covid lockdown

Met inachtneming van de landelijke maatregelen en de adviezen van de Protestantse Kerk zullen we met de volgende aanpassingen werken tot in elk geval 19 januari, of tot nadere berichtgeving:


- Alle kerkdiensten (zonder kerkgangers) zullen digitaal worden uitgezonden via

kerkdienstgemist.nl.

Hier kunt u sinds kort ook met beeld meevieren (mocht u technische

problemen ondervinden met het volgen van de uitzendingen, laat het dan weten aan één van de kerkenraadsleden zodat we u kunnen helpen met het vinden van een oplossing);


- In lijn met het eerstgenoemde punt, zullen ook de kerstvieringen alleen digitaal te volgen zijn:

     op kerstavond één viering om 20.45 uur en op kerstochtend één viering om 10.00 uur;


- De kerk is niet meer open op zaterdagmiddag, maar blijft geopend op woensdagochtend tussen 10.00 uur en 12.30 uur voor een kaarsje, stilte of gesprek. We zien hierbij de kerk als huis van en voor de buurt, waar met name kwetsbare mensen even onderdak kunnen vinden (NB: we houden hierbij een maximum van 3 personen tegelijkertijd in het gebouw aan);


- Alle vergaderingen en overige bijeenkomsten vinden – eigenlijk zoals nu al gebeurt – digitaal  plaats, of worden uitgesteld.

POTGROND / TUINGROND ACTIE


Nieuwe verlichting en motoren voor de wijzerplaten van de 4 klokken in de kerktoren.


De ruim 40 jaar oude motoren die de wijzerplaten aandrijven zijn niet meer te repareren en aan vervanging toe. Zoals u wellicht heeft opgemerkt staan er al een aantal klokken stil. Ook voor de verlichting van de cijfers en de wijzers zijn geen gloeilampjes meer te krijgen.

Deze verlichting zal kunnen worden vervangen door milieuvriendelijke LED lampen.


Om dit project te laten slagen kunt u ons op 2 verschillende manieren helpen:


Ten eerste houden we weer een potgrond/tuinaarde actie op zaterdag 20 maart en 27 maart 2021,

waar u van 9.00 tot 12.00 uur uw grond kunt komen ophalen bij:


Fam. v/d Paauw, Kleizuwe 123 Vreeland


potgrond 40 liter a € 4,00 en tuinaarde zak 40 liter a € 2,50.


Ten tweede kunt u ook een gift overmaken op bankrekeningnummer NL51 RABO 0373 731 310 t.n.v. de Protestantse Gemeente Vreeland onder vermelding van: plantenmarkt/wijzerplaten kerkklok .


De opbrengsten van de plantenmarkt en potgrond / tuingrond actie in 2020 en 2021 zullen naar verwachting niet voldoende zijn om de totale kosten van € 7.000 voor dit project te financieren. Hiervoor is 3 jaar van inzameling nodig.

Echter, de tijd dringt omdat enkele klokken al stil staan. Helpt u mee om dit project zo spoedig mogelijk te realiseren door een (extra) gift over te maken?


Hier worden we wijzer van”.

Restauratie van de torenspits van de Grote of Nicolaas kerk te Vreeland.

Zoals bekend, staat het onderhoud aan het kerkgebouw nooit stil. Steeds weer doemen grotere of kleinere situaties zich voor die onderhoud vergen.

Momenteel is het leiendak van de torenspits aan de beurt. Bij de inspectie van de kerk, door de Monumentenwacht in 2018, bleek dat de ophanghaken van het leiendak van de torenspits zijn gaan verzakken. Ook zijn er diverse leien beschadigd. Dat is niet zo verwonderlijk gegeven het feit dat de leien op de toren voor het laatst vervangen zijn tijdens de grote restauratie van 1965-1969.

Bovenstaande bevindingen zijn aanleiding geweest voor het kerkbestuur om een subsidie aanvraag in te dienen. Deze aanvraag is gehonoreerd en dekt 60 % van de kosten.

Vervolgens hebben eind 2020 de eerste gesprekken met de leidekkers plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in het uitbrengen van offertes door meerdere leidekkersbedrijven waarvan wij de beste geaccepteerd hebben.

In de week van 22 maart zijn de voorbereidende werkzaamheden – het plaatsen van een steiger aan de kant van de hoofdingang van het kerkgebouw - gestart.

In de week van 29 maart worden de oude leien verwijderd. De onbeschadigde leien zullen weer terug worden geplaatst en waar nodig worden nieuwe leien geplaatst.

Ook zal de windwijzer op de spits, de haan, verwijderd worden. Na restauratie en opnieuw vergulden wordt deze rechtgezet en teruggeplaatst.

Dat het onderhoud van het leiendak tegelijkertijd plaatsvindt met de restauratie van het orgel is niet geheel toevallig, hierdoor wordt bereikt dat als er stof en vuil vrijkomt deze ons orgel niet kunnen vervuilen.