Protestantse Gemeente  te   Vreeland
Berichten


B

OPBRENGST ACTIE POTGROND & TUINAARDE


Hoewel een plantenmarkt door Corona ook dit jaar niet mogelijk was, heeft de plantenmarkt commissie een bedrag van € 1.660,- opgehaald. Zo zijn er op twee zaterdagen potgrond en tuinaarde verkocht op het erf van fam. v/d Paauw.


Ook zijn er het afgelopen jaar zelfgemaakte jam en kaarten verkocht en zijn de bloembakken aan de brug en voor in het dorp geleverd aan de dorpsraad. Zo maken we er met elkaar een bloemrijk dorp van met een mooie kerktoren!


De opbrengsten worden gebruikt ter financiering van nieuwe motoren en LED verlichting voor de 4 toren uurwerken van onze kerk.


Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes!


Wij gaan er vanuit dat wij volgend jaar weer een plantenmarkt kunnen organiseren op en rond het Kerkplein.


Namens de plantenmarktcommissie,

Lieke Berger

Restauratie van de torenspits van de Grote of Nicolaas kerk te Vreeland.

Zoals bekend, staat het onderhoud aan het kerkgebouw nooit stil. Steeds weer doemen grotere of kleinere situaties zich voor die onderhoud vergen.

Momenteel is het leiendak van de torenspits aan de beurt. Bij de inspectie van de kerk, door de Monumentenwacht in 2018, bleek dat de ophanghaken van het leiendak van de torenspits zijn gaan verzakken. Ook zijn er diverse leien beschadigd. Dat is niet zo verwonderlijk gegeven het feit dat de leien op de toren voor het laatst vervangen zijn tijdens de grote restauratie van 1965-1969.

Bovenstaande bevindingen zijn aanleiding geweest voor het kerkbestuur om een subsidie aanvraag in te dienen. Deze aanvraag is gehonoreerd en dekt 60 % van de kosten.

Vervolgens hebben eind 2020 de eerste gesprekken met de leidekkers plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in het uitbrengen van offertes door meerdere leidekkersbedrijven waarvan wij de beste geaccepteerd hebben.

In de week van 22 maart zijn de voorbereidende werkzaamheden – het plaatsen van een steiger aan de kant van de hoofdingang van het kerkgebouw - gestart.

In de week van 29 maart worden de oude leien verwijderd. De onbeschadigde leien zullen weer terug worden geplaatst en waar nodig worden nieuwe leien geplaatst.

Ook zal de windwijzer op de spits, de haan, verwijderd worden. Na restauratie en opnieuw vergulden wordt deze rechtgezet en teruggeplaatst.

Dat het onderhoud van het leiendak tegelijkertijd plaatsvindt met de restauratie van het orgel is niet geheel toevallig, hierdoor wordt bereikt dat als er stof en vuil vrijkomt deze ons orgel niet kunnen vervuilen.