De Hervormde Kerk (Kerkplein 1) kan oorspronkelijk als kapel van het kasteel Vreeland hebben gefunctioneerd en was gewijd aan St.-Nicolaas. De kerk bestaat uit een zware toren, wellicht nog 13de-eeuws, een eenbeukig schip met twee lage dwarskapellen en een versmald, recht gesloten koor. Gezien de rechthoekige vorm zou het koor in aanleg uit de 13de eeuw kunnen dateren.

Het is overdekt met een houten spitstongewelf, voorzien van trekbalken met korbeelstellen.

Na de Reformatie werd het koor met een scheidingswand van het schip gescheiden. De lage toren - voorzien van balustrade met wijzerplaten, vierkante spits en houten zonnewijzer - kreeg zijn huidige uiterlijk bij herstelwerk omstreeks 1700. Toen werden de gehele toren en de westmuur van het schip in een kleine steen beklampt. Ook kregen de meeste kerkvensters toen houten ramen.

In de 19de eeuw onderging het interieur van de kerk ingrijpende veranderingen, vooral door het aanbrengen van een vlak stucplafond met koof.

Bij de restauratie in 1967-'71 werd deze weer vervangen door een houten tongewelf. Ook kregen de vensters toen opnieuw bakstenen traceringen.

In de 17de eeuw heeft de kerk nieuw meubilair gekregen, zoals het maniŽristische koorhek (1644), het doophek (1644) met balusters en gecanneleerde pilasters en voorzien van een koperen doopboog en een lezenaar, de schout- en schepenenbank en de kansel (1693).

De kansel steunt aan de voorkant op twee houten zuilen op hoge basementen, terwijl de voorste hoeken van de vierkante kuip voorzien zijn van gecanneleerde zuilen met ionische kapitelen, onder een uitspringende, met maskers versierde kroonlijst. Het orgel is van H. Knipscheer (1854). J. Nicolas vervaardigde in 1968 de glazen in het koor en de dwarskapellen.

 

bron: Ronald Stenvert, Chris Kolman, Ben Olde Meierink en Margreet Tholens, Monumenten in Nederland. Utrecht. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle 1996